BTW Goedkeuren

Stappenplan iMUIS Online BTW goedkeuren

De administratie instellen voor BTW goedkeuren

 • Aangiftemethode instellen
  Ga naar [iMUIS Online menu – Financieel – BTW-aangifte – BTW-aangifte – knop [Basisinstellingen] – knop [Wijzig aangiftemethode] en kies de optie
  “Ik maak gebruik van BTW goedkeuring van een door de accountant aangemaakte aangifte, waarna deze door de accountant zal worden verstuurd.”
 • Gebruiker, die de BTW goedkeuring e-mail ontvangt, instellen
  Ga naar [menu – Beheer – Instellingen voor administratie… –  E-mailinstellingen – BTW aangifte].
  Geef de gebruiker de instelling mee dat de uitnodiging voor de goedkeuring van de BTW aangifte naar het e-mailadres gestuurd moet worden.

Na deze instelling kan de accountant de BTW aangifte aanmaken en klaarzetten ter goedkeuring.
De iMUIS Online klant ziet de goed te keuren BTW aangifte en heeft alleen de optie om de aangifte  goed of af te keuren.

BTW aangifte ter goedkeuring aanbieden

 • BTW aangifte aanmaken
  De accountant maakt de BTW aangifte en drukt op de knop [Uitnodigen].
  De BTW aangifte is aangemaakt, maar de akkoordverklaring moet nog volgen In het Accountancy dashboard wordt de aangifte paars gemarkeerd ( = aangifte definitief, maar nog niet akkoord).
 • BTW aangifte goedkeuren
  De iMUIS Online klant ontvangt de e-mail ter goedkeuring van de BTW aangifte. De klant kan via de PC of laptop inloggen op iMUIS Online (of via de MUIS Live App). Indien de klant akkoord gaat wordt de aangifte direct verstuurd naar de Belastingdienst.
 • BTW aangifte afkeuren
  Indien de klant de BTW aangifte afkeurt wordt er een e-mail met de  opmerking van de klant maar de accountant gestuurd.  In het BTW aangifte programma is de reden van afkeuren in de details van de aangifte terug te zien.

Gerelateerde artikelen