MUIS Connect – Single Sign On

Vanaf versie 4.6.0 Middels het nieuwe samenwerkingsplatform MUIS Connect (www.muis.nl/connect) kunt u nog een stap verder gaan in de samenwerking tussen uw kantoor en uw klant. Nu kunt u ook een verbinding leggen tussen iMUIS Online en MUIS Connect middels een zgn SSO-verbinding. U hoeft dan niet meer apart in […]

Facturen portaal voor klanten

Beschikbaar vanaf versie 4.6.0 Vereiste modules: Verkooporder, of Spitsfactuur; Digitaal dossier. U kunt binnen iMUIS Online Verkooporder en Spitsfactuur een link meesturen in de e-mail waarbij uw klanten de factuur kunnen opvragen. Daarnaast kan via diezelfde link ook de andere facturen die aan die klant zijn verstuurd worden ingezien. In […]

SPF records instellen voor mijn domein

Indien e-mails die u verstuurt blijvend in de SPAM terecht komen, dan kunt u ook een zgn. SPF-record toevoegen aan de DNS-instellingen van uw domein. Raadpleeg uw systeembeheerder / domeinbeheerder voor meer informatie. Binnen iMUIS Online kunt u e-mails versturen met als afzender uw e-mailadres. Deze e-mails worden via de […]

Release notes 4.5.1 – iMUIS Online

Interactieve balans: periode van meerdere jaren naast elkaar In de interactieve balans kan je nu bij de periode selecties meerdere jaren naast elkaar tonen. Dit houdt in dat je een periode die verspreid is over twee jaren toch naast elkaar kunt tonen. Bijvoorbeeld een overzicht met de periode oktober 2017 […]