SPF records instellen voor mijn domein

Indien e-mails die u verstuurt blijvend in de SPAM terecht komen, dan kunt u ook een zgn. SPF-record toevoegen aan de DNS-instellingen van uw e-maildomein. Raadpleeg uw systeembeheerder / domeinbeheerder voor meer informatie. Binnen iMUIS Online kunt u e-mails versturen met als afzender uw e-mailadres. Deze e-mails worden via de […]

Release notes 4.6.5a – iMUIS

Versie 4.6.5a Overzicht inkoopomzet Het saldo van het voorgaande jaar wordt getoond achter huidig jaar. Zie bij de rapporten: ‘Debiteur – Omzetsaldo overzicht’ en bij ‘Crediteur – Inkoopsaldo overzicht’. Performance verbeteringen Er zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Release notes 4.6.5a – iMUIS Online

Versie 4.6.5a Afschriften inlezen De kolomkop blijft in beeld bij scrollen. Dashboard Signalering en uitleg toegevoegd indien sales dashboard afwijkt van financieel dashboard. Performance verbeteringen In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Release notes 4.6.5 – iMUIS

Versie 4.6.5 Betalingen Bankrekeningen die een afwijkende landcode hebben, in de Swiftcode en de IBAN-rekening, kunnen nu ook worden geselecteerd voor betalingen. Bankieren – Afschriften inlezen Je kunt nu ook het formaat ‘creditcard.csv’ inlezen. UBL Trainer In de UBL Cloud – inkoopfacturen: houd rekening met de optie ‘BTW gebruiken'(zie tabel […]

Release notes 4.6.3 – iMUIS

versie 4.6.3 Performance verbeteringen In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Regulier onderhoud Verder heeft er regulier onderhoud plaatsgevonden en zijn er een aantal performance verbeteringen doorgevoerd.

Release notes 4.6.2 – iMUIS

versie 4.6.2 Fiscaal In de fiscale rapporten zijn de VPB (vennootschapsbelasting) percentages opgenomen voor 2019, 2020, 2021. Werkkostenregeling Het forfait percentage bestaat nu uit 2 delen i.p.v. 1 vast deel Rapporten Op verschillende rapporten kun je de bankrekeningnummers geformatteerd afdrukken. Instellingen t.b.v. automatisch vrijgeven van ‘niet unieke grijplocaties’. Rapport t.b.v. […]

Release notes 4.6.1 – iMUIS

versie 4.6.1 Kleine Ondernemers Regeling De nieuwe KOR per 1 januari 2020 is doorgevoerd Gebruikersrechten Optie toegevoegd om prijzen en kortingen binnen de contracten te mogen aanpassen Historie omzet debiteuren 3 jaren Via de uitvoer naar excel kun je 10 jaar historie in kolommen weergeven. Orders Per ordersoort kun je […]

Release notes 4.6.0 – iMUIS

versie 4.6.0 EDI-orders Je kunt handmatig verkooporders invoeren waarvoor EDI-verzendbonnen en EDI-facturen kunnen worden aangemaakt. Fiscale eenheid Van de fiscale eenheid kun je de enkelvoudige informatie raadplegen. Systeembeheer Er is een nieuwe menu-optie toegevoegd: ‘Administratie-Digitaal dossier opschonen…’. Financieel Voor de ZZP’er is het Btw-identificatienummer toegevoegd voor de Aangifte naar de […]

Release notes 4.6.4 – iMUIS Online

Versie 4.6.4 Export naar Kluwer Avanzer De mogelijkheid om een export te maken vanuit iMUIS Online naar Kluwer Avanzer is toegevoegd aan iMUIS Online. Via deze optie is het mogelijk om de benodigde gegevens voor je fiscale aangifte vanuit iMUIS Online te exporteren. UBL Trainer Er zijn weer diverse verbeteringen […]