Release notes 4.6.6 – iMUIS

Versie 4.6.6 Nieuwe optie voor SMTP instelling:  Indien je de e-mail laat versturen door KING Software ipv via je eigen e-mailinstellingen (Outlook bijvoorbeeld), dan hebben we de werking hiervan verbeterd als het gaat om de kans op SPAM. Je bedrijfsnaam en je e-mailadres worden gebruikt als “antwoord-adres”, zodat antwoorden van je klanten […]

Hoe stel ik SMTP in voor mijn e-mailadres?

Binnen iMUIS Online kun je bepalen op welke manier e-mails worden verstuurd. Dit kan op twee manieren: Manier 1: KING Software verstuurt namens jou de e-mail. Hiermee wordt jouw bedrijfsnaam en e-mailadres gebruikt als zgn. “antwoord-adres”. Als je klant dus een antwoord wil sturen dan krijg jij de e-mail normaal […]

SPF records instellen voor mijn domein

Indien e-mails die u verstuurt blijvend in de SPAM terecht komen, dan kunt u ook een zgn. SPF-record toevoegen aan de DNS-instellingen van uw e-maildomein. Raadpleeg uw systeembeheerder / domeinbeheerder voor meer informatie. Binnen iMUIS Online kunt u e-mails versturen met als afzender uw e-mailadres. Deze e-mails worden via de […]

Release notes 4.6.5a – iMUIS

Versie 4.6.5a Overzicht inkoopomzet Het saldo van het voorgaande jaar wordt getoond achter huidig jaar. Zie bij de rapporten: ‘Debiteur – Omzetsaldo overzicht’ en bij ‘Crediteur – Inkoopsaldo overzicht’. Performance verbeteringen Er zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Release notes 4.6.5a – iMUIS Online

Versie 4.6.5a Afschriften inlezen De kolomkop blijft in beeld bij scrollen. Dashboard Signalering en uitleg toegevoegd indien sales dashboard afwijkt van financieel dashboard. Performance verbeteringen In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Release notes 4.6.5 – iMUIS

Versie 4.6.5 Betalingen Bankrekeningen die een afwijkende landcode hebben, in de Swiftcode en de IBAN-rekening, kunnen nu ook worden geselecteerd voor betalingen. Bankieren – Afschriften inlezen Je kunt nu ook het formaat ‘creditcard.csv’ inlezen. UBL Trainer In de UBL Cloud – inkoopfacturen: houd rekening met de optie ‘BTW gebruiken'(zie tabel […]

Release notes 4.6.3 – iMUIS

versie 4.6.3 Performance verbeteringen In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Regulier onderhoud Verder heeft er regulier onderhoud plaatsgevonden en zijn er een aantal performance verbeteringen doorgevoerd.

Release notes 4.6.2 – iMUIS

versie 4.6.2 Fiscaal In de fiscale rapporten zijn de VPB (vennootschapsbelasting) percentages opgenomen voor 2019, 2020, 2021. Werkkostenregeling Het forfait percentage bestaat nu uit 2 delen i.p.v. 1 vast deel Rapporten Op verschillende rapporten kun je de bankrekeningnummers geformatteerd afdrukken. Instellingen t.b.v. automatisch vrijgeven van ‘niet unieke grijplocaties’. Rapport t.b.v. […]

Release notes 4.6.1 – iMUIS

versie 4.6.1 Kleine Ondernemers Regeling De nieuwe KOR per 1 januari 2020 is doorgevoerd Gebruikersrechten Optie toegevoegd om prijzen en kortingen binnen de contracten te mogen aanpassen Historie omzet debiteuren 3 jaren Via de uitvoer naar excel kun je 10 jaar historie in kolommen weergeven. Orders Per ordersoort kun je […]