Wordt verwacht: release notes 4.5.9 – iMUIS Online

Wordt verwacht: versie 4.5.9 Accountancy dashboard: Afgeronde administraties verbergen Er kan nu een selectie opgegeven worden waarmee alle administraties met volledig afgeronde BTW aangiftes en/of ICP Opgaves kunnen worden verborgen. Verbeterde filtering De geselecteerde filters in het Accountancy dashboard blijven bewaard. De laatst gebruikte filter(s) worden automatisch toegepast bij terugkeer […]

Wordt verwacht: release notes 4.5.9 – iMUIS

Wordt verwacht: versie 4.5.9 Jaaraansluiting uitvoeren na afsluiten boekjaar Bij het definitief afsluiten van een boekjaar wordt de jaaraansluiting indien nodig (opnieuw) uitgevoerd. Performance verbeteringen In iMUIS zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Regulier onderhoud Verder heeft er regulier onderhoud plaatsgevonden en is […]

Release notes 4.5.8 – iMUIS

Versie 4.5.8 Marges in valuta Marges uit de offertes en verkooporders worden nu ook getoond voor bedragen in vreemde valuta. De marge wordt berekend op basis van de valutakoers in de administratie. Het is dus van belang dat de koers correct is ingesteld. Regulier onderhoud Verder heeft er met name […]

Release notes 4.5.8 – iMUIS Online

Versie 4.5.8 MUIS Live App In de MUIS Live App > Financieel worden op het liquiditeitsoverzicht alleen de bankrekeningen met een saldo getoond. Voorheen werd direct automatisch ingelogd als gebruik gemaakt wordt van vingerafdruk of gezichtsherkenning als authenticatiemethode. Om te voorkomen dat er direct na uitloggen weer wordt ingelogd is […]

Release notes 4.5.7 – iMUIS Online

Versie 4.5.7 Btw goedkeuren in iMUIS Online en MUIS Live App Er is een nieuwe optie binnen iMUIS Online gekomen waarbij de accountant de btw-aangifte klaarzet. Vervolgens kan hij vanuit iMUIS Online een e-mail notificatie sturen naar zijn klant. De klant kan vervolgens via iMUIS Online en/of de MUIS Live […]

Hoe maak ik gebruik van Single Sign-On?

Met iMUIS Online kun je altijd veilig inloggen en heb je online toegang tot je administraties. Maar als je als accountants- of administratiekantoor met meerdere applicaties werkt, dan kan het vervelend zijn om elke keer weer opnieuw in te loggen. Daarom hebben wij iMUIS Online gekoppeld aan verschillende partners zodat […]

Release notes 4.5.6 – iMUIS Online

Versie 4.5.6 Nieuw rapport: Debiteuren openstaande posten lijst op kostenplaatsen Op dit rapport worden alle Openstaande posten per kostenplaats per debiteur afgedrukt, op volgorde van debiteurnummer. Tevens zal per debiteur het totale saldo van de Openstaande posten per kostenplaats vermeld worden en komt er aan het eind van het rapport […]

Release notes 4.5.6 – iMUIS

Versie 4.5.6 Automatisch btw-aangiftes eerste periode aanmaken In iMUIS en iMUIS Online kun je aangeven dat er vanaf een specifieke periode begonnen kan worden met de btw-aangiftes. De btw-aangiftes van voorgaande (ontbrekende) periodes worden automatisch aangemaakt met aangiftemethode ‘Geen/externe aangifte’. Bankieren Rabobank: internationaal betaalformaat gewijzigd Per 1 mei stopt de […]

Release notes 4.5.4 en 4.5.5 – iMUIS

Versie 4.5.4 Regulier onderhoud In versie 4.5.4 heeft met name regulier onderhoud plaats gevonden en zijn er performance verbeteringen doorgevoerd. Versie 4.5.5 Gebruikers toegang beheren In Gebruikersbeheer is een tabblad “administratietoegang per gebruiker” toegevoegd waarin direct inzichtelijk is welke gebruikers rechten hebben in een specifieke administratie. Vereenvoudigde e-mail instellingen via […]